Uzņēmuma politika

Scandicast pārliecība
"IZDARĪT PAREIZI AR PIRMO REIZI UN KATRU REIZI”

  • Scandicast sniedz saviem klientiem vairāk, nekā tie sagaida, un cenšas panākt bezkļūdu pieeju savā biznesā, nepārtraukti uzlabojot darba procesu, produktus un servisu.
  • Mēs rīkojamies ētiski, atbildīgi un pilnībā ievērojam visus tiesību aktus un noteikumus.
  • Mēs esam apņēmušies nodrošināt drošu vidi mūsu darbiniekiem, darbuzņēmējiem un viesiem uznēmuma telpās un teritorijā.
  • Efektīva resursu un enerģijas izmantošana nodrošina rentablu darbību un samazina ietekmi uz vidi. Scandicast ir būtiski samazināt elektrības, gāzes un citu resursu patēriņu. Enerģijas pārvaldības sistēma paredz arī elektroenerģijas zudumu samazināšanu un atkārtotu izmantošanu.

 

 Mūsu prioritātes :
1.    Veselības, darba drošības un apkārtējās vides aizsardzība:
•    Darbinieku, kā arī to, kas strādā mūsu telpās vai mūsu uzdevumā;
•    Apkārtnes iedzīvotāju;
•    Vides aspektu novēršana un samazināšana saskaņā ar finansiālajām un tehniskajām iespējām.
2.    Klientu apmierinātība:
•    Kvalitatīvs produkts;
•    Piegāžu precizitāte.
3.    Efektivitāte:
•    Darbinieku ieguldījums un iesaistīšanās; 
•    Nepārtraukta procesu uzlabošana;
•    Energoefektivitāte, tai skaitā arī ikdienā lietojamo energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī energoefektivitātes izvērtēšana veicot būvju un iekārtu renovāciju;
•    Ātra lēmumu pieņemšana.

 

 

Scandicast privātuma politika

Mums rūp Lietotāja privātuma un personas datu aizsardzība tādēļ esam izstrādājuši privātuma  politiku ar mērķi sniegt Lietotājam nepieciešamo informāciju.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

Detalizētāk par privātuma politiku tīmekļa saitē šeit >>>

Detalizētāk par sīkdatņu politiku tīmekļa saitē šeit >>>

Scandicast video novērošanas politika

Par videonovērošanu Biķernieku iela 18, Rīga, LV-1039, Latvija.

Videonovērošanas veikšanas mērķis (personas datu apstrādes nolūks) - noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, ražošanas procesu kvalitātes kontroli, un vai personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību. Detalizētāka informācija tīmekļa saitē šeit >>>

 

 

 

 

 

Sertificēts piegādātājs

Uzzināt vairāk