Uzņēmuma politika

Scandicast pārliecība
“IZDARĪT ATBILSTOŠI KLIENTU PRASĪBĀM AR PIRMO REIZI UN KATRU REIZI”

Scandicast politika

•    Scandicast sniedz saviem klientiem vairāk, nekā tie sagaida, un cenšas panākt bezkļūdu pieeju savā biznesā, nepārtraukti uzlabojot darba procesu, produktus un servisu.
•    Mēs strādājam ētiski, atbildīgi un pilnībā ievērojam visus tiesību aktus un noteikumus.
•    Efektīva resursu un enerģijas izmantošana nodrošina rentablu darbību un samazina ietekmi uz vidi. Scandicast ir būtiski samazināt elektrības, gāzes un citu resursu patēriņu. Enerģijas pārvaldības sistēma paredz arī elektroenerģijas zudumu samazināšanu un atkārtotu izmantošanu.

Mūsu prioritātes :
1.    Veselības, darba drošības un apkārtējās vides aizsardzība:
•    Darbinieku;
•    Apkārtnes iedzīvotāju;
•    Vides aspektu novēršana un samazināšana saskaņā ar finansiālajām un tehniskajām iespējām.
2.    Klientu apmierinātība:
•    Kvalitatīvs produkts;
•    Piegāžu precizitāte.
3.    Efektivitāte:
•    Darbinieku ieguldījums; 
•    Nepārtraukta procesu uzlabošana;
•    Energoefektivitāte. Šis punkts iekļauj sevī arī energoefektivitātes nosacījumu izvērtēšanu projektu vadības un iepirkumu procesos;
•    Ātra lēmumu pieņemšana.

Sertificēts piegādātājs

Uzzināt vairāk