Vadības sistēmas

"Kvalitāte ir jārada, nevis jākontrolē." - Philip Crosby

Mūsu ikdienas darbību nosaka vairākas vadības kvalitātes sistēmas. 

Kvalitātes vadības sistēma  ISO 9001:2015

Standarts ir balstīts uz vairākiem kvalitātes vadības principiem, tostarp pievēršot lielu vērību klientam, augstākās vadības motivācijai un ietekmei un nepārtrauktiem uzlabojumiem. Izmantojot ISO 9001: 2015, tiek nodrošināts, ka klienti saņem konsekventus, kvalitatīvus produktus un pakalpojumus.

Vides vadības sistēma ISO 14001:2015

Minētās vides vadības sistēmas vadlīnijas palīdz mums kļūt videi draudzīgākiem, efektīvi izmantojot izejmateriālus un pareizi apsaimniekojot atkritumus, kā arī veicina atbildīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi.

Arodveselības un darba drošības vadības sistēma ISO 45001:2018

Standarts, kas nodrošina sistēmu, lai identificētu, kontrolētu un samazinātu ar veselību un drošību saistītos riskus darba vietā. Rūpējoties par darbinieku veselību un drošību, mūsu speciālisti savukārt rūpējas par Scandicast klientiem.

Enerģijas pārvaldības sistēma ISO 50001: 2018

ISO 50001: 2018 nosaka prasības, kuras piemērojamas energoresursu patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju un iekārtu, sistēmu projektēšanas praksi. Enerģijas izmaksas ir tieši saistītas ar mūsu produkcijas pašizmaksu, tādēļ vadlīnijas, kuras iesaka, kā uzturēt un pilnveidot enerģijas pārvaldības sistēmu sistemātiski, ir īpaši būtiskas.

Visas ieviestās vadības sistēmas dod pārliecību, ka katrā darbības posmā mēs nepārtraukti pilnveidojamies un nodrošinām kvalitatīvu servisu.

Sertificēts piegādātājs

Uzzināt vairāk