Lējumu sertifikācija

Mēs garantējam, ka klients saņems visām prasībām atbilstošu lējumu.

Mūsu ražotie lējumi ir uzstādīti iekārtās, kuras kalpo augsta riska vidē, piemēram, enerģētikā, gāzes iekārtās, kuģniecībā u. c. Iekārtās izmantotajām detaļām ir jāatbilst visām drošības prasībām. Jebkurš iekārtas darbības traucējums var būt kritisks cilvēku un vides drošībai. Tādēļ iekārtu galalietotājiem ir svarīgi, lai lējumiem būtu atbilstības sertifikāti saskaņā ar standartu EN 10204: 2005, tajos mēs apstiprinām lējumu atbilstību un norādām mehānisko īpašību vērtības.


Scandicast Atbilstības sertifikātos 2.1, 2.2 un 3.1 mēs norādām kausējuma un lējuma pārbaudes rezultātus un apliecinām, ka piegādātā produkcija atbilst pasūtījuma prasībām. Produkcijas pārbaudes tiek veiktas atbilstoši produkta specifikācijai un standartu regulējumam.


Ja klientam ir nepieciešams 3.2. Atbilstības sertifikāts, tad mēs vēršamies pie neatkarīgām sertificēšanas organizācijām, kas novērtē ražošanas un pārbaudes procesus. Šajā gadījumā ražošanas laiks ir jāsaskaņo ar sertificēšanas organizācijām, līdz ar to piegādes laiks var būt lielāks. Tiklīdz pieaicinātie speciālisti apliecina pārbaužu rezultātu atbilstību, čuguna detaļas tiek papildus marķētas.

Sertificēts piegādātājs

Uzzināt vairāk